ΔήμοςΠαύλου Μελά

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σύστημα και Εφαρμογή (App) Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης (e-learning)
Σύστημα Καταμέτρησης Ανθρώπινης Παρουσίας για τους χώρους συναλλαγής με τον πολίτη
Yποβολή αιτήσεων για εγγραφές στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πολιτών (Σύντομα κοντά σας)
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Συμμετοχικότητας Πολιτών
Οικοδομικές Άδειες
Ηλεκτρονικές Πληρωμές Οφειλών (Σύντομα κοντά σας)
Ηλεκτρονικές Πληρωμές Μη Βεβαιωμένων Οφειλών – Τέλος 0,5% / Παρεπιδημούντων (Σύντομα κοντά σας)
Ηλεκτρονικές Πληρωμές Μη Βεβαιωμένων Οφειλών – Κλήσεις ΚΟΚ (Σύντομα κοντά σας)